Termeni și Condiții

1. Introducere
Pentru a beneficia din plin de avantajele KINETO4LIFE.MD, este necesar să te conformezi condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgi şi utilizezi acest site, accepţi implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.

KINETO4LIFE.MD este o producţie şi proprietate KINETO4LIFE SRL. Persoană juridică cu sediul mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 7/3, ap.(of.) 27.

2. Drepturi de autor şi conexe
Conținutul site-ului este protejat de legislația R. Moldova, în general, și de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, în special. Prin conținut se subânțelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părți componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicații software și alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este KINETO4LIFE SRL, cu excepția cazurilor când materialele respective aparțin unor persoane terțe.

3. Accesul la site
Noi îți garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul KINETO4LIFE.MD. Nu ai dreptul de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor KINETO4LIFE SRL fără acordul nostru prealabil.

4. Prețuri
Prețurile serviciilor sunt exprimate în Lei moldovenești.

5. Achitare
Achitarea serviciilor comandate se poate efectua în avans sau cel târziu în momentul prestării serviciilor respective.

Ne rezervăm dreptul ca în anumite circumstanțe să solicităm plata serviciilor în avans, prin intermediul ordinului de plată. Dacă suma achitată în avans este mai mică decât valoarea serviciilor comandate, va trebui să achitați diferența în numerar în momentul prestării serviciilor.

6. Litigii și dispoziții finale
Orice altă problemă apărută în momentul prestării, achitării, serviciilor achiziționate prin intermediul KINETO4LIFE.MD și care nu este reglementată de niciun articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă, în termen de treizeci zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemei.

În cazul în care nu se reușește soluționarea amiabilă a litigiului, competența revine instanțelor naționale de judecată.

Continuarea utilizării acestui site presupune acceptarea implicită și necondiționată a termenilor respectivi.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Utilizând site-ul KINETO4LIFE.MD confirmați faptul că sunteți de acord și vă exprimați consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt oferite de către DVS, pentru informare și prestare a serviciilor de către “KINETO4LIFE SRL”, prin intermediul KINETO4LIFE.MD .

8. Cokies
Când vizitați site-ul www.kineto4life.md anumite informații pot fi stocate pe computerul dvs. sub forma unui cookie; cookies sunt fișiere text transferate pe hard-disk-ul sau browser-ul unui vizitator pentru a mari funcționalitatea sau pentru a măsura traficul. Pentru a evita aceste cookies, puteți configura browser-ul dvs. pentru a nu le accepta dar, în acest fel, anumite funcționalități ale site-ului se vor pierde. Pentru mai multe detalii despre cookies accesați politica de confidentialitate a www.kineto4life.md

Date Comerciale
KINETO4LIFE SRL
c.f: 1020600030251
adresa juridică: mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 7/3, ap.(of.) 27